Welkom

Dit is geen fancy website. Dat komt niet alleen omdat wij weinig geld in kas hebben en hem dus zelf in elkaar hebben moeten knutselen en onderhouden, maar omdat indien wij wel de ruime beschikking over donateursgelden zouden hebben, wij dit evenmin zouden besteden aan het opleuken van onze website maar aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Daar gaat het tenslotte om.

Inspiratie voor onze doelstellingen vonden wij in de woorden van Schopenhauer. Deze filosoof fundeert de moraal niet op de rede, maar op het gevoel. Grenzeloos medelijden met alle levende wezens is de sterkste waarborg voor zedelijk goed gedrag, want komt voort uit het gevoel en niet uit de rede. En een tekort aan mededogen ligt aan de basis van elk moreel tekortschieten.

Stamina is de afkorting van de officiële naam van de stichting: Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer en is opgericht op 31 mei 2018 door mr. Bastien Frederic Eblé en mr. Monica Engel.

Directe aanleiding voor de oprichting van deze stichting vormden de misstanden ten aanzien van de grote grazers op de Oostvaardersplassen. Overigens zal deze Stichting conform haar statuten in actie komen in alle gebieden waar door verkeerd beheer schade ontstaat aan flora en fauna en waar de intrinsieke waarde van elk individueel dier niet wordt gerespecteerd en beschermd.

mr. Bastien Frederic Eblé, advocaat te Haarlem is als bestuurder vanwege een te drukke agenda uit getreden maar blijft als advocaat nauw verbonden en betrokken bij onze stichting en helpt ons met raad en daad geheel belangeloos, waar we hem zeer dankbaar voor zijn.

mr. Monica Engel, voorzitter/secretaris
drs. Paul Ernest Land, penningmeester
ir. Burger, algemeen bestuurslid

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.