CONTACT / ANONIEM MELDPUNT

Ingeschreven bij KvK onder de naam: Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer,  nummer: 71780505. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) : 858846639 Wilt u iets weten of vragen mailt u dan naar: info@stichtingstamina.nl  

 

Constateert u een misstand in een natuurgebied of zijn er zaken waarover u een melding wilt maken en wilt u niet dat uw naam bekend wordt gemaakt, dan garanderen wij u absolute geheimhouding. U kunt desgewenst gebruik maken van de speciaal voor dit doel in het leven geroepen “postbus” : Stichting Stamina Anoniem Meldpunt p/a: Buitenhuizerweg 9 1981 LK VELSEN-ZUID   

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA