DONATIE en VERANTWOORDING

Ingeschreven bij KvK onder de naam: Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer,  nummer: 71780505.

Stichting Stamina heeft de ANBI-status met terugwerkende kracht tot datum oprichting (31 mei 2018) verkregen. Dit betekent dat over de ontvangen giften geen belasting behoeft te worden afgedragen (die komen dus 100% ten goede aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting) en dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting.  Alle donateurs: heel hartelijk dank voor uw gift en het vertrouwen!

STAMINA is een stichting zonder winstoogmerk en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

De bestuurders ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld.

Waardeert u hetgeen STAMINA doet, steun ons dan met een (eenmalige) donatie, elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

ONS REKENINGNUMMER IS:

NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van:  Stichting STAMINA

Eventueel in de toekomst ontstaan vermogen zal worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te bereiken. In geval van ontbinding van de stichting komt een eventueel liquidatiesaldo ten goede aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.

 

 

 

JAAR   2020 :  bijgewerkt tot 23 augustus

 
   

Saldo per 1 januari 2020

    €     982

Inkomsten

    €    1889

Uitgaven

    €    1184

Saldo per 23 augustus 2020

    €   1687

   

Specificatie uitgaven 2020 tot 23  augustus:

 

kosten Triodos bankrekening

       € 103,45

kopieën / aangetekend / kantoor

       €   89,88

website (hosting)

       €   79,38

griffierechten

       €   912,25

totaal uitgaven tot 19 februari 2020

      € 1184,96

JAAR 2019

 

Saldo 31-12-2018

€ 1.057,90

Donaties

€ 3437,50

Uitgaven

€ 3513,24

Saldo 31-12-2019

€   982,16

   

Uitgaven 2019

 

KvK

€      15,00

website

€      93,90

kosten bank

€     118,20

aangetekend

€       59,15

kopieen

€       33,39

proceskosten

€  3091,56

usb-sticks op te sturen naar rechtbanken

€        41,70

kantoor: postzegels, cartridge

€.      60,34

   

totaal aan uitgaven  2019

€ 3395,04

   

JAAR 2018

 

Donaties

€ 2.772,50

Uitgaven

€  1.714,60

Saldo 31-12-2018

€ 1.057,90

   

Uitgaven 2018

 

notariskosten

€   399,91

KvK

€     50,00

website

€     93,90

aangetekend

€     69,69

kopieen

€     33,66

griffie bodem

€  626,00

deurwaarder dagvaarding

€  103,00

griffie kort geding

€ 338,00

   

totaal aan uitgaven  2018

€ 1.714,16

 

 

 

Bij ontbinding van de stichting wordt het liquidatiesaldo geschonken aan een ANBI-stichting met een soortgelijke doelstelling.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.