ACTIVITEITEN

Indien dieren zorgplicht wordt onthouden komen wij in actie.  Ook protesteren wij tegen afschot van dieren. Ieder dier heeft recht op leven.

Het indienen van bezwaarschriften en het starten van gerechtelijke procedures zien wij als uiterste redmiddel. Wij zullen altijd eerst proberen onze doelstellingen via andere wegen te verwezenlijken, zoals trachten in overleg te komen met beleidsmakers en verantwoordelijken, inspreken, brieven schrijven, enz., enz.

 

Voor onze meest actuele activiteiten: kijk op onze Facebookpagina! 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.