DOELSTELLINGEN

Volharding.

Uitgangspunt bij onze werkzaamheden vormt artikel 2 van onze statuten: het bestrijden van natuurbeheer daar, waar de intrinsieke waarde van elk individueel dier niet wordt gerespecteerd en beschermd en het steunen van natuurbescherming en dierenbescherming in de ruimste zin van het woord. Ook het beschermen van planten en habitats behoort tot het doel. 
Stichting Stamina ondersteunt de ontwikkeling en bescherming van natuurgebieden en het behoud en herstel van kwetsbare inheemse dier- en plantensoorten. Het verbinden van natuurgebieden en het vergroten van het leefgebied van daar levende soorten is van het grootste belang voor het voortbestaan daarvan. Maar wat wij een slechte ontwikkeling vinden is het uitzetten van allerlei exoten (de zogenaamde grote grazers) in natuurgebieden met een hek er om heen, terwijl tegelijkertijd de inheemse dieren zoals het ree, het edelhert, het damhert, maar ook kleinere grazers zoals haas en konijn, bij bosjes worden afgeschoten en hen hun leefruimte wordt ontnomen. Ook houden wij niet van wild achter hekken. Natuur behoeft geen hek. En de dieren die er thuishoren komen er dan vanzelf wel. Geef dieren en natuur de ruimte!

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.