DOELSTELLINGEN

Volharding.

Uitgangspunt bij onze werkzaamheden vormt artikel 2 van onze statuten: het bestrijden van natuurbeheer daar, waar de intrinsieke waarde van elk individueel dier niet wordt gerespecteerd en beschermd en het steunen van natuurbescherming en dierenbescherming in de ruimste zin van het woord. Ook het beschermen van planten en habitats behoort tot het doel. 


Stamina ondersteunt de ontwikkeling en bescherming van natuurgebieden en het behoud en herstel van kwetsbare inheemse dier- en plantensoorten. Het verbinden van natuurgebieden en het vergroten van het leefgebied van daar levende soorten is van het grootste belang voor het voortbestaan daarvan. Rewilding is een prachtig initiatief zolang dat niet gebeurt door dieren uit te zetten en op te sluiten in omheinde gebieden, terwijl tegelijkertijd de inheemse dieren zoals ree, edelhert en damhert, maar ook kleinere grazers zoals haas en konijn, bij bosjes worden afgeschoten en leefruimte wordt ontnomen. Ook houden wij niet van wild achter hekken. Natuur behoeft geen hek. Landbouwgronden en (spoor)wegen behoeven een hek. En dieren hebben faunapassages nodig.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.