DOELSTELLINGEN

Volharding.

Uitgangspunt bij onze werkzaamheden vormt artikel 2 van onze statuten: het bestrijden van natuurbeheer daar, waar de intrinsieke waarde van elk individueel dier niet wordt gerespecteerd en beschermd en het steunen van natuurbescherming en dierenbescherming in de ruimste zin van het woord. Ook het beschermen van planten en habitats behoort tot het doel. 

Vertaald in actuele werkdoelen en feitelijke werkzaamheden betekent dit dat wij :

  • natuurgebieden monitoren en informatie verzamelen;
  • proberen te achterhalen waar misstanden plaatsvinden;
  • ageren tegen en publiceren over geconstateerde misstanden van natuurbeheer;
  • politici, beleidsmakers en media benaderen c.q. aanschrijven;
  • waar mogelijk gebruik maken van het inspreekrecht op hoorzittingen c.q. vergaderingen;
  • juridische procedures voeren, zowel civielrechtelijk, bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. ¬†Procederen zien wij echter als uiterste redmiddel. Wij zullen bij voorkeur proberen onze doelen via andere wegen te bereiken.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.