Achtergronden

Hoogleraar Frank Berendse over de Oostvaarders-plassen. <klik hier> Een artikeltje van 1 januari 1970 over de heckrunderen, zolang zijn de misstanden t.a.v. deze dieren al aan de gang op de Oostvaardersplassen. Runderen horen daar niet, zij hebben het daar uitzonderlijk zwaar.  <klik hier> Midas Dekkers: ”Koniks zijn geen wilde paarden maar huisdieren” over de paarden op de Oostvaarders-plassen. <klik hier> “Winter op de Oostvaardersplassen” Van een zichzelf regulerend ecosysteem waarbinnen flora en fauna zich duurzaam weet te handhaven is geen sprake op het Oostvaarders-plassengebied, gelet op de geconstateerde dramatische achteruitgang van de vogelstand, de verontrustende afname van de soorten, de monotone flora, de vele dode bomen door het schillen vanwege de hongerige dieren, de overbegrazing tot op volledige kaalslag toe. De Natura 2000 doelstellingen worden niet gehaald. De commissie van Geel stelt in haar rapport vast dat delen van de grasvlaktes zodanig zijn afgegraasd dat de graszoden ‘zwart’ werden en niet meer konden worden begraasd en bomen werden geschild ten teken dat de dieren naar alternatieven voor grassen zochten om voldoende voedingsstoffen en mineralen binnen te krijgen. Van een volwaardige grofwildpopulatie die zichzelf duurzaam kan handhaven is evenmin sprake: de erbarmelijk omstandigheden van het leefgebied en verscheidene strenge winters hebben gedurende meerdere jaren geleid tot een extreem hoog sterftecijfer, zelfs tot een zogenoemde crasch afgelopen winter namelijk tot een sterftecijfer van 62% ; de laatste winter leidde tot de dood van ruim 3226 dieren op een populatie van 5230 dieren. Ter illustratie you tube: <klik hier> en <klik hier>.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.